Sbor ?eskobratrské církve evangelické

v Praze – Braníku

?asopis Brána


je naším sborovým ?asopisem. Vychází každý m?síc krom? letních prázdnin, kdy vychází dvoj?íslo 7+8. Obsahem ?asopisu jsou hlavn? informace ze života sboru, pozvánky, recenze a názory. V tišt?né verzi je k mání v našem kostele.

Zde je k dispozici v HTML, RTF a PDF. Pokud Váš po?íta? neumí zobrazit PDF soubory, můžete si pro jejich prohlížení zdarma stáhnout nap?íklad prohlíže? Adobe Reader nebo Foxit Reader.

2017 7/8 6 5 4 3 2 1
2016 12 11 10 9 7/8 6 5 4 3 2 1
2015 12 11 10 9 6 5 4 3 2 1
2014 12 11 10 9 7/8 6 5 4 3 2 1
2013 12 11 10 9 6 4 3 2 1
2012 12 11 10 9 6 5 4 3 2 1
2011 12 11 10 9 7/8 6 5 4 3 2 1
2010 12 11 10 9 7/8 6 5 4 3 2 1
2009 12 11 10 9 7/8 6 5 4 3 2 1
2008 12 11 10 9 7/8 6 5 4 3 2 1
2007 12 11 10 9 7/8 6 5 4 3 2 1
2006 12 11 10 9 6 5 4 3 2 1
2005 12 11 10 9 7/8 6 5 4 3 2 1
2004 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2003 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2002 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2001 8 7 6 5 4 3 2 1
2000 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1999 6 5 4 3 2 1
1998 7 6

Kindly Select Section 4 Category from Customizer link under Add page Sections